„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“


„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“
~ George Santayana

Už víte proč děti milují, když jim vyprávíme o vlastním dětství, o prarodičích, o všem možném, co bylo?

Pomáhá jim to neopakovat naše minulé chyby a hledat způsoby a řešení, jak napravovat to, co nám se zrovna nepovedlo.

Když se bojíme vyprávět pravdivě o své minulosti, pak se i my sami ochuzujeme o možnost najít smíření a spočinutí a zůstáváme dál oběťmi křivd, které působí, že máme pokřivené vnímání světa i sebe samých.

Pravda všechno rovná a napravuje. Není to bezbolestné, protože každá lest, lež a křivda nás bolí, ale pravda má až zázračnou moc tuhle bolest uzdravovat. Pak se projasní i náš pohled na život a my zase můžeme začít prožívat ty nejobyčejnější zázraky všedních dnů.

Je důležité sdílet s dětmi a s lidmi kolem nás svou paměť, své příběhy, protože je to způsob, jak se vyrovnat se životem. Upřímnost nám pomáhá stát zpříma, nehrbit záda – copak ta epidemie bolavých beder a zatuhlých zádových svalů nekřičí už dost nahlas o tom, v jakých lžích a křivdách to žijeme?!

Na tohle nám vážně nepomůže „kosmodisk“, ale jen odvaha otevřít své srdce a začít sdílet upřímně a pravdivě sebe samé s těmi, o kterých říkáme, že nám na nich záleží.

Děti na to čekají. I tehdy, když jim je už padesát.
Pořád ještě říkají: „Vyprávěj mi, prosím!“.

A tak vyprávím nejen svým dětem, ale i těm dětem v nás dospělých. Sdílím s vámi příběhy, které píše sám život, protože my lidé jsme z příběhů utkáni. Jsou vrostlé do našich tkání. A proto lidské tělo je tou nejkrásnější knihou, ve které mě nikdy neomrzí číst. My se můžeme obelhávat, ale tělo vždycky řekne pravdu tím, co ho kde bolí, jak se hrbí, potí, vzdychá, dýchá…
A tak mu naslouchám skrz dotyky svých dlaní a vnímám, co mi chce říct, i když mu v tom kolikrát tak pošetile chceme zabránit hromadou léků, které tělo často jen vylekají a ono pak musí o to víc křičet skrz další bolest.

I dnes je ten pravý den na to jít a něco napravit obyčejným sdílením a vyprávěním.
I dnes se můžeme dotknout jeden druhého a pomoci si k uzdravení tím, že pozdravíme svou minulost a pozveme ji pravdivě do života.

S láskou M.
💞